طراحی شهری مبتنی بر مفهوم دیدهای متوالی ( خیابان کارگر جنوبی تهران )

کد شناسه :16415
طراحی شهری مبتنی بر مفهوم دیدهای متوالی ( خیابان کارگر جنوبی تهران )

طراحی شهری ، مبتنی بر مفهوم دیدهای متوالی : خیابان کارگر جنوبی تهران میدان راه آهن تهران تا میدان رازی تهران تألیف : سمانه مهدی نژاد ، شهریار شقاقی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : شناخت 2 : اصول پایه و مبانی نظری 3 : تجارب جهانی 4 : شناخت و تحلیل بستر سایت طراحی 5 : ارائه طرح پیشنهادی - طراحی شهری ، مبتنی بر مفهوم دیدهای متوالی : خیابان کارگر جنوبی تهران ، میدان راه آهن تهران تا میدان رازی تهران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر