هويت و فرهنگ در فضاي شهري - ميرگذار

کد شناسه :15669
هويت و فرهنگ در فضاي شهري - ميرگذار

هويت و فرهنگ در فضاي شهري : تبيين شاخصه هاي هويت بخش شهري در فضاهاي فرهنگي - هنري چالوس تأليف : پروين ميرگذار لنگرودي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم و تعاريف 2 : بنيان هاي نظري و تعاملات اجتماعي مرتبط با فضاهاي عمومي 3 : مديريت شهري ، رشد هنر عمومي شهرها 4 : هويت در فضاي شهري ، ابعاد ، مؤلفه ها و رويكردها 5 : تحليل شاخصه هاي هويت بخش در مراكز فرهنگي هنري 6 : تبيين شاخصه هاي هويت بخش شهر چالوس - هويت و فرهنگ در فضاي شهري : تبيين شاخصه هاي هويت بخش شهري در فضاهاي فرهنگي - هنري چالوس - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر