ارزیابی تاثیر اجتماعی ، راهنمای ارزیابی و مدیریت تاثیرات اجتماعی پروژه ها ، پاک سرشت

کد شناسه :17837
ارزیابی تاثیر اجتماعی ، راهنمای ارزیابی و مدیریت تاثیرات اجتماعی پروژه ها ، پاک سرشت

کتاب ارزیابی تأثیر اجتماعی راهنمای ارزیابی و مدیریت تأثیرات اجتماعی پروژه ها ، فرانک ونکلی ، آنا ماریااستیوز ، ایلزه آکامپ ، دانیل فرانکس ، سلیمان پاک سرشت ، فردین علیخواه ، جامعه شناسی شهری ، کتاب پرهام ، اصول کلی ارزیابی تأثیر اجتماعی ، مراحل اجرای ارزیابی تأثیر اجتماعی ، گزارش تأثیر اجتماعی ، کتاب ارزیابی تأثیر اجتماعی راهنمای ارزیابی و مدیریت تأثیرات اجتماعی پروژه ها ، فرانک ونکلی ، آنا مازیااستیوز ، ایلزه آکامپ ، دانیل فرانکس ، سلیمان پاک سرشت ، فردین علیخواه ، نشر همشهری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر