مهندسی راه و ترابری جلد اول مهندسی ترافیک - موید فر

کد شناسه :15699
مهندسی راه و ترابری جلد اول مهندسی ترافیک - موید فر

مهندسی راه و ترابری جلد اول مهندسی ترافیک تألیف و ترجمه : رضا مؤید فر ، بهنام مختاری - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه و تاریخچه حمل و نقل در ایران 2 : سازمان ها و سیستم های حمل و نقل 3 : ویژگی های راننده ، عابر پیاده ، خودرو و جاده 4 : مهندسی ترافیک و شاهراه ها 5 : ایمنی بزرگراه 6 : اصول بنیادی جریان ترافیک 7 : طراحی تقاطع 8 : کنترل تقاطع 9 : ظرفیت و سطح سرویس برای بخش های بزرگراه ها - مهندسی راه و ترابری جلد اول مهندسی ترافیک - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر