اصول نوسازي شهري رويكردي نو به بافت هاي فرسوده

کد شناسه :1593
اصول نوسازي شهري رويكردي نو به بافت هاي فرسوده

اصول نوسازي شهري رويكردي نو به بافت هاي فرسوده،عليرضا عندليب ، انتشارات آذرخش ، شهرسازي ، نوسازي شهري ، كتاب پرهام ، از گذشته تا حال، نظريه ها و تجربه ها ،الگوي برنامه ريزي راهبردي اجرايي ، رويكردي نو به نوسازي ، الزامات پايه اي نوسازي بافت هاي فرسوده ، پياده سازي رويكرد جديد در محله شهيد خوب بخت ، جمع بندي و نتيجه گيري ، اصول نوسازي شهري رويكردي نو به بافت هاي فرسوده ،كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر