اصفهان و کاخ هایش - کشورداری تشیع و معماری بزم در آغاز دوران ایران مدرن -بابایی8

کد شناسه :15879
اصفهان و کاخ هایش - کشورداری تشیع و معماری بزم در آغاز دوران ایران مدرن -بابایی8

اصفهان و کاخ هایش : کشورداری ، تشیع و معماری بزم در آغاز دوران ایران مدرن تألیف : سوسن بابایی ترجمه : مصطفی امیری - معماری - کتاب پرهام - 1 : مجلس بزم ، مطلق گرایی فره مندانه و ایرانی سازی تشیع 2 : پادشاهان کوچ نشین و کاخ های سیار : از تبریز تا قزوین در قرن شانزدهم - دهم 3 : مأوا در بهشت ، یا اصفهان نصف جهان 4 : دولتخانه مبارکه 5 : معماری بزم : کاخ های اصفهان 6 : مجلس ضیافت و آداب ایرانی - شیعی پادشاهی 7 : سقوط اصفهان - اصفهان و کاخ هایش : کشورداری ، تشیع و معماری بزم در آغاز دوران ایران مدرن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر