درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران

کد شناسه :6785
درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران

درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران نوشته اکبر حاجی ابراهیم زرگر - معماری - 1 : ضرورت طرح موضوع 2 : تنوع سیمای روستاها 3 : معماری روستایی و اقتصاد 4 : معماری روستایی و فرهنگ 5 : معماری روستایی و عوامل سیاسی و اجتماعی 6 : مصالح و روشهای سنتی ساختمان - درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر