آنری لوفور - (فلسفه و سیاست ) واقفی

کد شناسه :15946
آنری لوفور -  (فلسفه و سیاست ) واقفی

فلسفه ، سیاست ، شهر 1 : آنری لوفور تألیف و ترجمه : ایمان واقفی ، همن حاجی میرزایی ، آیدین ترکمه ، نریمان جهانزاد - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه : آنری لوفور : میل ، مقاومت ، میدان 2 : آنری لوفور کیست ؟ 3 : مروری بر بنیان های فلسفی اندیشه ی لوفور 4 : لوفور و ماتریالیسم دیالکتیکی 5 : دوازده تز درباره دیالکتیک و منطق 6 : تاملی روش شناختی در آرا لوفور 7 : آیا طبقه کارگر انقلابی است ؟ 8 : بسوی فرافلسفه ی امر شهری 9 : تأملی در نظریات متقدم لوفور 10 : تبدیل شدن شهر به جهان : نانسی ، لوفور و تصور جهانی - شهری - فلسفه ، سیاست ، شهر 1 : آنری لوفور - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر