دستورالعمل طراحی ایمن پل ها - غلامرضا هوائی

کد شناسه :15981
دستورالعمل طراحی ایمن پل ها - غلامرضا هوائی

دستورالعمل طراحی ایمن پل ها انجمن بزرگراه ها و حمل و نقل آمریکا ترجمه و تألیف : غلامرضا هوائی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مشخصات طراحی و موقعیت مکانی 2 : بارها و ضرایب بار 3 : تحلیل سازه ای اثرات انفجار 4 : ضوابط طراحی در برابر انفجار 5 : حل چهار مثال برای طراحی پل های مقاوم در برابر انفجار 6 : تشریح بندهای مورد استفاده قرار گرفته ی ضوابط طراحی به روش حدی استاندارد آشتو - دستورالعمل طراحی ایمن پل ها انجمن بزرگراه ها و حمل و نقل آمریکا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر