رفتار بلند مدت خط راه آهن کتاب جامع برای خطوط راه آهن با کیفیت بالا - محمدزاده

کد شناسه :15254
رفتار بلند مدت خط راه آهن کتاب جامع برای خطوط راه آهن با کیفیت بالا - محمدزاده

رفتار بلند مدت خط راه آهن ( کتاب جامع برای خطوط راه آهن با کیفیت بالا ) تألیف : کنستانتین جاناکاکیس ترجمه : سعید محمدزاده ، امین میری ، مهسا شیخ موقر - عمران - کتاب پرهام - 1 : تاریخچه راه آهن 2 : محیط خارجی مدیر زیرساخت 3 : دانش کاربردی سامانه خط راه آهن 4 : ابزارها و روش ها برای دست یابی به خط راه آهن موثر با عملکرد بالا 5 : آینده - رفتار بلندمدت خط راه آهن ( کتاب جامع برای خطوط راه آهن با کیفیت بالا ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر