نظریه ورقها و پوسته ها ج 1 : ورقها

کد شناسه :15983
نظریه ورقها و پوسته ها ج 1 : ورقها

نظریه ورقها و پوسته ها جلد دوم : ورقها تألیف : استفان تیموشنکو ، وینوسکی گودیر ترجمه : ابوالفضل عربزاده - عمران - کتاب پرهام - 1 : خمش ورقهای مستطیلی طویل به سطح استوانه ای 2 : خمش خالص ورقها 3 : خمش متقارن ورقهای گرد 4 : افت کوجک ورقها بر اثر بارگذاری جانبی 5 : ورقهای مستطیلی با تکیه گاه های ساده 6 : ورقهای مستطیلی با شرایط لبه ای مختلف 7 : ورقهای مستطیلی پیوسته 8 : ورقهای متکی بر پی ارتجاعی 9 : ورقهای با اشکال مختلف 10 : روشهای خاص و تقریبی در نظیریه ورقها 11 : خمش ورقهای غیر همگن 12 : خمش ورقهای تحت تأثیر ترکیب بارها و نیروهای جانبی در صفحه میانی ورق 13 : ورقهای با افت زیاد - نظریه ورقها و پوسته ها جلد اول : ورقها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر