تبليغات براي كودكان - دستورالعمل هاي جديد ، رسانه هاي جديد - قلي پور

کد شناسه :16010
تبليغات براي كودكان - دستورالعمل هاي جديد ، رسانه هاي جديد - قلي پور

تبليغات براي كودكان : دستورالعمل هاي جديد ، رسانه هاي جديد تأليف : مارك بليدز ، كارولين اوتس ، فران بلومبرگ ، باري گانتر ترجمه : ناصح قلي پور - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : آيا كودكان در سنين بسيار پايين قصد متقاعدسازي در تبليغات را درك مي كنند ؟ بخش 2 : شكل گيري ديرباوري كودكان درباره تبليغات 3 : تبليغ مواد غذايي براي كودكان 4 : تبليغ مشروبات الكلي و تأثير آن بر خردسالان 5 : تبليغات براي كودكان در چين 6 : باورها و نگرش هاي والدين درباره بازاريابي براي كودكان 7 : نقش خانواده در تفسير كودكان از تبليغات 8 : ارتباط ميان سواد رسانه اي و تأثير پذيري كودكان و نوجوانان در برابر تبليغات 9 : خارج از محدوده شناسايي : چگونه پيام هاي تبليغاتي نامحسوس در تلويزيون و رسانه هاي جديد بر كودكان خارج از حوزه آگاهي هوشيار آنها تأير مي گذارد 10 : توانايي كودكان در تشخيص تبليغات در تلويزيون ، صفحات اينترنتي و صفحات موتورهاي جست و جو 11 ‌: تأثير بازي هاي تبليغات محور روي انتخاب ها و رفتار كودكان به عنوان مصرف كننده - تبليغات براي كودكان : دستورالعمل هاي جديد ، رسانه هاي جديد - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر