حل مسائل اصول ديناميك خاك - سرلك

کد شناسه :16039
حل مسائل اصول ديناميك خاك - سرلك

كتاب حل مسائل اصول ديناميك خاك تأليف براجا ام داس ، ژ لوو ترجمه حيات اله سرلك انتشارات سيماي دانش ، عمران ، كتاب پرهام ، حل مسايل مباني ارتعاش ، خصوصيات خاكها تحت بارگذاري ديناميكي ، ارتعاش فنداسيون ، ظرفيت باربري ديناميكي فنداسيون هاي سطحي ، فشار جانبي زمين بر روي ديوارهاي حائل ، قابليت فشردگي پذيري خاك ها تحت بارهاي ديناميكي ، روانگري خاك ، فنداسيون هاي ماشين آلات بر روي شمع ها ، پايداري لرزه اي سدهاي خاكريزحل مسائل اصول ديناميك خاك ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر