مقدمه ای بر رقابت پذیری شهری و منطقه ای با رویکرد نهادگرایی - اسکندری ثانی

کد شناسه :16116
مقدمه ای بر رقابت پذیری شهری و منطقه ای با رویکرد نهادگرایی - اسکندری ثانی

مقدمه ای بر رقابت پذیری شهری و منطقه ای با رویکرد نهادگرایی تألیف : محمد اسکندری ثانی ، ابراهیم رضائی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : اصول و مفاهیم 2 : توسعه اقتصادی و رشد 3 : رقابت پذیری در نواحی شهری 4 : عناصر کلیدی رقابت پذیری شهری و منطقه ای 5 : رقابت پذیری ، تاب آوری و کیفیت زندگی 6 : ظهور نهادگرایی ، رهیافتی نوین در توسعه - مقدمه ای بر رقابت پذیری شهری و منطقه ای با رویکرد نهادگرایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر