تاریخ اروپای مدرن - محرابی

کد شناسه :16135
تاریخ اروپای مدرن - محرابی

تاریخ اروپای مدرن تألیف : تی سی دبلیو بلنینگ ترجمه : ابراهیم عامل محرابی - معماری - کتاب پرهام - 1 : انقلاب از بالا و از پایین : سیاست اروپایی از انقلاب فرانسه تا جنگ جهانی اول 2 : صنعتی شدن اروپای مدرن 3 : مدرن سازی نظامی 4 : از رسته ها تا طبقه ها : جامعه اروپایی در قرن نوزدهم 5 : تجاری سازی و تکریم فرهنگ اروپایی در قرن نوزدهم 6 : جنگ داخلی بزرگ : سیاست اروپا طی سال های 1914-1945 فصل 7 : فرازها و نشیب های اقتصاد اروپا طی قرن بیستم 8 : هنر جنگ در اروپا از سال 1918 فصل 9 : جامعه اروپایی در قرن بیستم 10 : از مدرنیسم تا پست مدرنیسم 11 : تجزیه اروپا و وحدت دوباره آن - تاریخ اروپای مدرن - کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر