جستاری بر جهان شهرهای اسلامی با تاکید بر تهران

کد شناسه :16137
جستاری بر جهان شهرهای اسلامی با تاکید بر تهران

جستاری بر جهان شهرهای اسلامی با تأکید بر تهران تألیف : محمد احمدی بافنده - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تطورات شهر و شهرنشینی 2 : جهانی شدن و شهرها 3 : جهان شهرها و شهرهای جهانی 4 : جهانی شدن و کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه 5 : شهرهای اسلامی و جهانی شدن 6 : جهانی شدن و شهرهای ایران 7 : جهانی شدن و کلان شهر تهران 8 : مدیریت شهری از دیدگاه اسلام 9 : چگونگی ساخت جهان شهرها 10 : اصول دکترین ناحیه محوری و شهر هوشمند 11 : زندگی در شهرها 12 : چشم انداز توسعه شهری تهران - جستاری بر جهان شهرهای اسلامی با تأکید بر تهران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر