اصول نظري و عملي مكانيك خاك چ6

کد شناسه :1632
اصول نظري و عملي مكانيك خاك چ6

كتاب اصول نظري و عملي مكانيك خاك تأليف : رضا ابن جلال ، محمود شفاعي بجستان ، انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز ، عمران ، كتاب پرهام ، منشا و چگونگي تشكيل خاك ، مشخصات فيزيكي خاك ، رده بندي خاك ، تراكم خاك ، حركت آب در خاك و مسائل تراوش ، تنش مؤثر ، مقاومت برشي خاكها ، گسترش تنش در خاك ، فشارهاي جانبي خاك ، ديوارهاي حائل ، پايداري سطوح شيبدار ، نشست خاك ها ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر