مهار و سیستم های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک -انکراژ

کد شناسه :9
مهار و سیستم های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک -انکراژ

مهار و سیستم های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک : انکراژ تألیف و ترجمه : علی آزادی ، آرش عصمت خواه ، مسعود حاجی علیلوی بناب - عمران - کتاب پرهام - 1 : کلیات 2 : مقدمه 3 : مهارها و سیستم های مهاربندی شده 4 : کاوش های صحرایی و انجام آزمایش ها 5 : اصول پایه در طراحی سیستم مهاربند شده 6 : طراحی سیستم های مهاربندی شده 7 : ملاحظات خوردگی در طراحی 8 : آزمون بار و انتقال بار به سیستم مهاربندی شده 9 : روش های قرارداد نویسی 10 : بازدید از سازه و نظارت بر اجرا 11 : نکاتی مربوط به گودبرداری بر طبق مباح هفتم و دوازدهم مقررات ملی ساختمان - مهار و سیستم های مهاربندی شده در مهندسی ژئوتکنیک : انکراژ - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر