رویکردهای جدید در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای - زالی

کد شناسه :16255
رویکردهای جدید در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای - زالی

رویکردهای جدید در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای تألیف : نادر زالی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تفکر برنامه ریزی 2 : نظریه های برنامه ریزی و توسعه منطقه ای 3 : منطقه بندی در ایران 4 : برنامه ریزی توسعه و چالش های آن در ایران 5 : آینده نگاری توسعه منطقه ای - رویکردهای جدید در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر