برنامه ریزی حمل و نقل پایدار شهری با تاکید بر عملکرد ناوگان اتوبوسرانی در ایران

کد شناسه :3721
برنامه ریزی حمل و نقل پایدار شهری با تاکید بر عملکرد ناوگان اتوبوسرانی در ایران

برنامه ریزی حمل و نقل پایدار شهری با تأکید بر عملکرد ناوگان اتوبوسرانی در ایران تألیف : سعید امانپور ، نادیا داری پور - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعاریف و مفاهیم 2 : بررسی تجارب برنامه ریزی حمل و نقل عمومی در خارج و داخل کشور ایران 3 : نقش توسعه حمل و نقل پایدار در اجتماع 4 : سیستم اتوبوسرانی سریع شهر ی 5 : عوامل محیطی و اتوبوسرانی 6 : ایستگاه و پارکینگ 7 : الگوهای معماری در ایستگاه های اتوبوس - برنامه ریزی حمل و نقل پایدار شهری با تأکید بر عملکرد ناوگان اتوبوسرانی در ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر