داستان پست مدرنيسم - احسان حنيف

کد شناسه :16314
داستان پست مدرنيسم - احسان حنيف

داستان پست مدرنيسم تأليف : چارلز جنكز ترجمه : احسان حنيف - معماري - 1 : طوفان مهيب پست مدرنيسم 2 : در جستجوي تفاوت ، به دنبال نقاط مشترك 3 : به سوي مدنيستي انتقادي 4 : پيچيدگي و شيوه هاي تزئيني موجود در طبيعت 5 : آينده شمايل هاي كيهاني -داستان پست مدرنيسم - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر