داستان پست مدرنیسم - احسان حنیف

کد شناسه :16314
داستان پست مدرنیسم - احسان حنیف

داستان پست مدرنیسم تألیف : چارلز جنکز ترجمه : احسان حنیف - معماری - 1 : طوفان مهیب پست مدرنیسم 2 : در جستجوی تفاوت ، به دنبال نقاط مشترک 3 : به سوی مدنیستی انتقادی 4 : پیچیدگی و شیوه های تزئینی موجود در طبیعت 5 : آینده شمایل های کیهانی -داستان پست مدرنیسم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر