تهران پژوهی 22 ، عمارت صاحبقرانیه

کد شناسه :16340
تهران پژوهی 22 ، عمارت صاحبقرانیه

عمارت صاحبقرانیه تألیف : اسکندر مختاری طالقانی - معماری شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : روستای دیروز ، محله امروز 2 : باغ تاریخی نیاوران 3 : تحولات تاریخی باغ نیاوران4 : قصر جهان نما در باغ نیاوران 5 : عمارت صاحبقرانیه جایگزین قصر جهان نما 6: توصیف مجموعه صاحبقرانیه در زمان شکل گیری 7 : انطباق وضعیت اولیه باغ و عمارت با وضع موجود 8 : تداوم توجه حاکمان قاجار به عمارت صاحبقرانیه 9 : مرمت و بازسازی عمارت به بهانه عروسی فوزیه 10 : جابجایی خانواده سلطنتی از سعد آباد به نیاوران و تأثیرات آن بر عمارت صاحبقرانیه 11 : گزارش دونالد ویلبر از شرایط و چگونگی باغ و عمارت در سال 1341 شمسی 12 : معماری عمارت صاحبقرانیه پس از تعمیرات اساسی و بهره برداری سال 1345 شمسی 13 : توصیف پلان ، مقاطع و نماهای عمارت در وضعیت کنونی آرایه ها و تزئینات بنا 14 : آرایه ها و تزینات بنا 15 : مراحل تغییرات کاربری کاخ صاحبقرانیه از تا کنون - عمارت صاحبقرانیه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر