منظر شهری تاریخی -مدیریت میراث در قرن شهری - دولابی

کد شناسه :14393
منظر شهری تاریخی -مدیریت میراث در قرن شهری - دولابی

منظر شهری تاریخی : مدیریت میراث در یک قرن شهری تألیف : فرانچسکو باندرین ، رون ون اوئرز ترجمه : پویا دولابی ، پرستو عشرتی ، سمیه فدائی نژاد - معماری و شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : حفاظت شهری : تاریخچه کوتاهی از نظریه نظریه مدرن 2 : حفاظت شهری به عنوان سیاست اجتماعی بین المللی 3 : زمینه و بستر در حال تغییر مدیریت میراث شهری 4 : کنشگران و رویکردهای جدید در مدیریت میراث شهری 5 : بسط بسته مدیریت محیط شهری 6 : منظر شهری تاریخی : حفاظت از میراث در دوره شهرنشینی - منظر شهری تاریخی : مدیریت میراث در یک قرن شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر