ساخت مسکن برای فقرا در شهرهای آسیایی

کد شناسه :16481
ساخت مسکن برای فقرا در شهرهای آسیایی

ساخت مسکن برای فقرا در شهرهای آسیایی تألیف : کمیسیون اجتماعی و اقتصادی و برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد - ترجمه : ابوالفضل مشکینی ، نرگس احمدی فرد ، احمد پوراحمد - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : شهرنشینی : نقشی که فقرا در توسعه شهری ایفا می نمایند 2 : ساخت مسکن برای افراد کم درآمد : رویکردهایی برای کمک به فقرای شهری در یافتن مسکنی مناسب 3 : زمین عاملی ضروری در ساخت مسکن برای فقرای شهری 4 : تخلیه : جایگزین هایی برای تخریب کلی جوامع فقیر شهری 5 : تأمین مالی مسکن : راهکارهایی در جهت کمک به پرداخت هزینه های مسکن فقرا 6 : سازمان های جامعه محور : فقرا و عاملین توسعه - ساخت مسکن برای فقرا در شهرهای آسیایی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر