ساخت مسکن برای فقرا در شهرهای آسیایی

کد شناسه :16481
ساخت مسکن برای فقرا در شهرهای آسیایی

ساخت مسكن براي فقرا در شهرهاي آسيايي تأليف : كميسيون اجتماعي و اقتصادي و برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد - ترجمه : ابوالفضل مشكيني ، نرگس احمدي فرد ، احمد پوراحمد - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : شهرنشيني : نقشي كه فقرا در توسعه شهري ايفا مي نمايند 2 : ساخت مسكن براي افراد كم درآمد : رويكردهايي براي كمك به فقراي شهري در يافتن مسكني مناسب 3 : زمين عاملي ضروري در ساخت مسكن براي فقراي شهري 4 : تخليه : جايگزين هايي براي تخريب كلي جوامع فقير شهري 5 : تأمين مالي مسكن : راهكارهايي در جهت كمك به پرداخت هزينه هاي مسكن فقرا 6 : سازمان هاي جامعه محور : فقرا و عاملين توسعه - ساخت مسكن براي فقرا در شهرهاي آسيايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر