خیابان - کامل ترین نمونه فضای عمومی اجتماعی

کد شناسه :16561
خیابان - کامل ترین نمونه فضای عمومی اجتماعی

خیابان : کامل ترین نمونه فضای عمومی اجتماعی تألیف : ویکاس مهتا ترجمه : ژیلا خالدیان ، آرمین پیاب - شهرسازی -کتاب پرهام - 1 : یک فضای شهری فراگیر برای مردم 2 : تکامل خیابان : مروری بر تاریخچه اجتماعی 3 : رفتار اجتماعی روزمره به عنوان پایه ای برای طراحی 4 : سه خیابان 5 : خیابان های اجتماع پذیر : گونه شناسی رفتارهای اجتماعی 6 : نیاز به رفتار اجتماعی در خیابان 7 : ساخت خیابان های اجتماع پذیر : دستورالعمل ها و کاربردها - خیابان : کامل ترین نمونه فضای عمومی اجتماعی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر