کاربری زمین و برنامه ریزی فضایی

کد شناسه :16564
کاربری زمین و برنامه ریزی فضایی

کاربری زمین و برنامه ریزی فضایی ، گراسیلا مترنیش ، معصومه برزگر ، آرمین پیاب ،انتشارات آذرخش ، شهرسازی ، کاربری زمین ، برنامه ریزی ، توسعه پایداری ، کاریری زمین جنبه های زیست محیطی ، کتاب پرهام، مقدمه ای بر کاربری زمین ، برنامه ریزی ، تعاریف و سیرتکامل در زمینه مدیریت پایدار کاربری زمین ، برنامه ریزی ، تعاریف و سیر تکامل در زمینه مدیریت پایدار کاربری زمین ، کمک های برنامه ریزی کاربری زمین به کاربری زمین و مدیریت پایدار ، برنامه ریزی کاربری زمین برای پیشبرد اهداف انکشافی بین المللی ، کاربری زمین و برنامه ریزی فضایی ،کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر