اکولوژی محمدرضا اردکانی

کد شناسه :2928
اکولوژی   محمدرضا اردکانی

اکولوژی تألیف : محمد رضا اردکانی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : موضوع و تعاریف علم اکولوژی 2 : اکوسیستم 3 : اصول و مفاهیم انتقال ماده و انرژی در سیستم های اکولوژیک 4 : اصول و مفاهیم مربوط به جمعیت جامعه و روابط متقابل موجودات زنده 5 : تاثیر عوامل اکولوژیکی بر رشد و پراکنش موجودات زنده 6 : آشنایی با اکولوژی محیط های مختلف (بیوم ها ) 7 : اکولوژی انسانی - اکولوژی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر