برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری

کد شناسه :16589
برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری تألیف : محمد حسین ایمانی خوشخو ، سعید داغستانی - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : برنامه ریزی توسعه گردشگری 2 : برنامه ریزی راهبردی گردشگری 3 : سطوح برنامه ریزی راهبردی 4 : نمونه های موردی - برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر