برنامه ريزي كاربري اراضي با تاكيد بر مديريت بحران

کد شناسه :16613
برنامه ريزي كاربري اراضي با تاكيد بر مديريت بحران

برنامه ريزي كاربري اراضي با تاكيد بر مديريت بحران تأليف : سيد بهشيد حسيني ، محدثه قديري - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : جايگاه برنامه ريزي كاربري اراضي در مديريت بحران 2 : ارزيابي مناسبت زمين ، روشي مناسب در مكان يابي كاربري هاي شاخص 3 : تاب آوري شهري 4 : بررسي تجارب كشورهاي مختلف در زمينه مديريت بحران 5 : شناخت راهبردي محله باغ ملي 6 : مكان يابي كاربري هاي شاخص در محله باغ ملي 7 : ارائه الگوي بهينه مديريت بحران - برنامه ريزي كاربري اراضي با تأكيد بر مديريت بحران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر