تهران 56 - سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده

کد شناسه :16614
تهران 56 - سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده

تهران 56 سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده تألیف : محسن گودرزی ، آرش نصر اصفهانی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه : دریچه ای برای مطالعه گزارش 2 : بررسی وضع موجود مسائل عمده تهران 3 : هدف ها و سیاستها - تهران 56 سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر