زیرساخت های شهری - کتاب دوم - مدیریت پسماند جامد از دیدگاه شهرسازی

کد شناسه :16690
زیرساخت های شهری - کتاب دوم - مدیریت پسماند جامد از دیدگاه شهرسازی

زيرساخت هاي شهري كتاب دوم مديريت پسماند جامد از ديدگاه شهرسازي تأليف : مصطفي بهزادفر - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و انواع پسماند2 : مديريت پسماند جامد شهري 3 : توليد و ذخيره پسماند جامد شهري 4 : جمع آوري و حمل و نقل پسماند جامد شهري 5 : دفع پسماند جامد شهري 6 : دفن بهداشتي پسماند شهري 7 : بازيافت 8 : كودسازي 9 : زباله سوزي 10: جداسازي در مبدأ 11 : مديريت پسماند خطرناك - زيرساخت هاي شهري - كتاب دوم مديريت پسماند از ديدگاه شهرسازي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر