زیرساخت های شهری - کتاب دوم - مدیریت پسماند جامد از دیدگاه شهرسازی

کد شناسه :16690
زیرساخت های شهری - کتاب دوم - مدیریت پسماند جامد از دیدگاه شهرسازی

زیرساخت های شهری کتاب دوم مدیریت پسماند جامد از دیدگاه شهرسازی تألیف : مصطفی بهزادفر - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : تعاریف و انواع پسماند2 : مدیریت پسماند جامد شهری 3 : تولید و ذخیره پسماند جامد شهری 4 : جمع آوری و حمل و نقل پسماند جامد شهری 5 : دفع پسماند جامد شهری 6 : دفن بهداشتی پسماند شهری 7 : بازیافت 8 : کودسازی 9 : زباله سوزی 10: جداسازی در مبدأ 11 : مدیریت پسماند خطرناک - زیرساخت های شهری - کتاب دوم مدیریت پسماند از دیدگاه شهرسازی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر