اصول طراحی دالان های دروازه ای شهر

کد شناسه :16691
اصول طراحی دالان های دروازه ای شهر

اصول طراحي دالان هاي دروازه اي شهر تأليف : مصطفي بهزادفر ، كاوه عين الهي و ديگران - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : بيان مسأله 2 : مفاهيم موضوعي 3 : نمونه هاي موفق جهاني در زمينه طراحي دالان هاي دروازه اي 4 : مفاهيم پايه كاربردي در حوزه دالان هاي دروازه اي 5 : مكان و سازه هاي تشكيل دهنده آن 6 : كيفيت ها يا هنجارهاي مورد انتظار از مكان هاي شهري 7 : راهنماي شيوه گزيني در عمليات برنامه سازي 8 : موردنگاري در برنامه هاي طراحي دالان دروازه اي تهران - اصول طراحي دالان هاي دروازه اي شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر