اصول طراحی دالان های دروازه ای شهر

کد شناسه :16691
اصول طراحی دالان های دروازه ای شهر

اصول طراحی دالان های دروازه ای شهر تألیف : مصطفی بهزادفر ، کاوه عین الهی و دیگران - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : بیان مسأله 2 : مفاهیم موضوعی 3 : نمونه های موفق جهانی در زمینه طراحی دالان های دروازه ای 4 : مفاهیم پایه کاربردی در حوزه دالان های دروازه ای 5 : مکان و سازه های تشکیل دهنده آن 6 : کیفیت ها یا هنجارهای مورد انتظار از مکان های شهری 7 : راهنمای شیوه گزینی در عملیات برنامه سازی 8 : موردنگاری در برنامه های طراحی دالان دروازه ای تهران - اصول طراحی دالان های دروازه ای شهر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر