ژئوتکنیک زیست محیطی - کاظم بدو

کد شناسه :16745
ژئوتکنیک زیست محیطی - کاظم بدو

کاظم بدو ، کتاب ژئوتکنیک زیست محیطی ، انتشارات دانشگاه ارومیه ، عمران ، محیط زیست ، کتاب پرهام ، تاریخچه و مبانی مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی ، ژئوتکنیک مقدماتی با نگاه زیست محیطی ، ساختار کانی های خاک ، سیستم آب و خاک و اندرکنش خاک و آلاینده ها، مبانی انتقال آلودگی در خاک ، خصوصیات آلاینده های غیر امتزاج پذیر هیدروکربنی نپل ها ، روش های شناسایی آلاینده های زیرسطحی ، روش های پاکسازی آلاینده های زیرسطحی ، سدهای باطله معدنی ، ژئوتکنیک زیست محیطی ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر