تغییرات اقلیمی و حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی

کد شناسه :16771
تغییرات اقلیمی و حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی

تغييرات اقليمي و حقوق بشر از منظر حقوق بين الملل و حقوق تطبيقي تأليف اتاويو كيريكو و مولود بومقار ترجمه عليرضا گودرزي ، انتشارات علمي و فرهنگي ، حقوق ، حقوق قوانين و مقررات گرمايش جهاني كتاب پرهام ،چارچوب كلي ، تغييرات اقليمي و حق هاي بشري ، رژيم هاي خاص ، چشم انداز نهادها ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر