تغییرات اقلیمی و حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی

کد شناسه :16771
تغییرات اقلیمی و حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی

تغییرات اقلیمی و حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی تألیف اتاویو کیریکو و مولود بومقار ترجمه علیرضا گودرزی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، حقوق ، حقوق قوانین و مقررات گرمایش جهانی کتاب پرهام ،چارچوب کلی ، تغییرات اقلیمی و حق های بشری ، رژیم های خاص ، چشم انداز نهادها ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر