شهرگرایی نوظهور - برنامه ریزی و طراحی شهری در دوران تحولات ساختاری

کد شناسه :16783
شهرگرایی نوظهور - برنامه ریزی و طراحی شهری در دوران تحولات ساختاری

کتاب شهرگرایی نوظهور برنامه ریزی و طراحی شهری در دوران تحولات ساختاری تألیف تیگران هاس ،کریستر السن ، ترجمه سید عبدالهادی دانشپور ، رضا بصیری مژدهی ، انتشارات کتابکده کسری ، شهرسازی ، سیاست شهری ، شهرنشینی ، کتاب پرهام ، شهرگرایی نوظهور و ورای آن ، بستر شهری جدید ، آلفاویل و مصدر آینده فضا و فرم شهری ، تجسم شهرهای زیست دوست ، یک دورنگری با دور تند ، خلاقیت تنوع و تعامل فضای شهری و مکان سازی ، شهرگرایی اندک افزا ظهور سکونتگاه های غیررسمی ، شهر دیده شده راهبردهای انسجام فراخوانی و شبیه سازی در بازنمایی شهری ،فرایندهای برنامه ریزی و تحول شهری ، سرمایه اجتماعی در عصر کلانشهرها و اقتصاد دانش ، شهرهای برآمده از فرهنگ و فرهنگ در شهرها ، کاربرد نوظهور فرهنگ در برندسازی شهری ، حوزه ترکیب شهری ، سوژه مکان دردسری که باید پابه پای آن رفت ، شهرگرایی مطلوب چیست ، چالش پایداری اجتماعی بازنگری در تعریف و سنجش آن در ترکیب بستر شهری ، محصول شهری ،شهرگرایی نوظهور به عنوان نیرویی تحول زا در حفظ سیاره زمین ، آیا شهر حرفی دارد ، برنامه ریزی امرنوظهور و سر و کار داشتن با عدم قطعیت ضوابط و فرم شهری ، شهر پاسخده باز تصویر شهر آینده با رویکرد پایین به بالا ، پارادوکس زیست محیطی شهر گرایی منظرین و نوشهرگرایی ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر