راهنماي جامع نمونه برداري و آناليز كيفي آب هاي سطحي و فاضلاب ، شهبازي

کد شناسه :16832
راهنماي جامع نمونه برداري و آناليز كيفي آب هاي سطحي و فاضلاب ، شهبازي

كتاب راهنماي جامع نمونه برداري و آناليز كيفي آب هاي سطحي و فاضلاب تأليف افسانه شهبازي ، حبيب كوليوند ، زينب سلحشور ، عمران ،انتشارات دانشگاه بهشتي ، نمونه سنجي تجزيه و آزمايش آب ، كتاب پرهام ، مفاهيم و استانداردهاي كيفيت آب و فاضلاب ، نمونه برداري و روش هاي ميداني ، اندازه گيري و شرح پارامترهاي كيفي ، كيفيت داده و تضمين كيفيت ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر