الفبای کیفیت های فضایی برای طراحان

کد شناسه :16859
الفبای کیفیت های فضایی برای طراحان

کتاب الفبای کیفیت های فضایی برای طراحان تألیف جهانشاه پاکزاد ، انتشارات آرمانشهر ، شهرسازی معماری ، جنبه های روانشاسی فضا در معماری ، کتاب پرهام ، کلیات ، محیط و تأثیر آن بر فرد و جمع ، کیفیت ، زمان ، فضا و مکان ، کیفیت های محیطی ، عناصر و کیفیت های منظر یک فضای شهری ، احساس ها ، هویت ، نظم و انظباط ، زیبایی ، امنیت ، خوانایی ، وحدت ، دنجی ، خودمانی بودن ، خاطره انگیزی ، آرامش ، آسایش ، شکوه ، سرزندگی ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر