راهنماي اجراي براي مديريت پروژه ، فرآيند و روش هاي سازماني براي حمايت از پروژه

کد شناسه :16911
راهنماي اجراي براي مديريت پروژه ، فرآيند و روش هاي سازماني براي حمايت از پروژه

كتاب راهنماي اجراي براي مديريت پروژه فرآيند و روش هاي سازماني براي حمايت از پروژه هاي پيچيده ، تأليف آرزو صيادي كردكندي ، ناصر خوزم ، انتشارات اساتيد دانشگاه ، عمران ، كتاب پرهام ، چالش هاي پشتيباني از پروژه هاي پيچيده ، بهبود موفقيت پروژه با استفاده از استراتژي ها و فرآيندهاي منابع انساني ، بهبود بازگشت سرمايه گذاري پروژه با استفاده از مديريت پورتفوليو پروژه چابك ، برقراري و توسعه دفتر پيشتيباني از پروژه در شركت ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر