آزمون نظام مهندسی تحلیل سازه ها سری عمران

کد شناسه :172
آزمون نظام مهندسی تحلیل سازه ها سری عمران

تحلیل سازه ها تألیف : نادر فنائی ، احمد جوزدانی - نظام مهندسی - کتاب پرهام - 1 : پایداری و معینی سازه 2 : تحلیل سازه های معین و رسم نمودار نیروی برشی و لنگر خمشی 3 : خط تأثیر 4 : محاسبه تغییر شکل خمشی در سازه های معین 5 : تحلیل سازه های نامعین با روش های نرمی ، سختی ، مدلسازی با فنر و تقریبی 6 : تحلیل سازه های نامعین با روش های شیب افت ، پخش لنگر و تقارن 7 : بررسی مفاهیم مهم در مقاومت مصالح - و آزمون های محاسبات و نظارت سالهای 95 و 96 و 97 - تحلیل سازه ها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر