استاتیک ، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها ، آزمون نظام مهندسی

کد شناسه :17797
استاتیک ، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها ، آزمون نظام مهندسی

کتاب استاتیک مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها آزمون عمران محاسبات و عمران نظارت آزمون نظام مهندسی ، حمیدرضا روانشادنیا ، هومان بابااحمدی میلانی ، سینا اخطاری ، نظام مهندسی ، کتاب پرهام ، استاتیک و مقاومت مصالح ، مفاهیم و کلیات تحلیل سازه ، معین و نامعین بودن سازه ها ، تحلیل سازه های معین ، تحلیل سازه های نامعین ، خط تأثیر ، کتاب استاتیک مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها عمران اجرا نظارت و محاسبات ، حمیدرضا روانشادنیا ، هومان بابااحمدی میلانی ، سینا اخطاری ، نشر نوآور .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر