نقوش سفال های فلات مرکزی ایران در دوره مس سنگی

کد شناسه :17364
نقوش سفال های فلات مرکزی ایران در دوره مس سنگی

کتاب نقوش سفال های فلات مرکزی ایران در دوره مس سنگی ، آذرمیدخت فتاحی ، عباس باورسایی ، باستان شناسی ، کتاب پرهام ، معرفی فلات مرکزی و دوره مس سنگی ، معرفی محوطه های شاخص مس سنگی فلات مرکزی ، فرهنگ های سفال گری مس سنگی ، تصاویر استلیزه شده از نقوش ، کتاب نقوش سفال های فلات مرکزی ایران در دوره مس سنگی ، آذرمیدخت فتاحی ، عباس باورسایی ، نشر دانشگاه پارس .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر