توسعه نامتوازن ، طبیعت ، سرمایه و تولید فضا

کد شناسه :17532
توسعه نامتوازن ، طبیعت ، سرمایه و تولید فضا

کتاب توسعه نامتوازن طبیعت سرمایه و تولید فضا ، نیل اسمیت ، نریمان افشاری ، ایدئولوژی طبیعت ، تولید طبیعت ، تولید فضا ، به سوی نظریه توسعه نامتوازن 1 ، به سوی نظریه توسعه نامتوازن 2 ، کتاب توسعه نامتوازن طبیعت سرمایه و تولید فضا ، نشر همشهری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر