انواع روش های طبقه بندی مهندسی سنگ و پایدارسازی در تونل سازی ، هدایتی فر

کد شناسه :17714
انواع روش های طبقه بندی مهندسی سنگ و پایدارسازی در تونل سازی ، هدایتی فر

کتاب انواع روش های طبقه بندی مهندسی سنگ و پایدارسازی در تونل سازی ، محسن هدایتی فر ، تونل ، کتاب پرهام ، طبقه بندی و پایدارسازی در تونل سازی بر اساس سیستم RQD ،طبقه بندی و پایدارسازی در تونل سازی بر اساس سیستم RSR ، طبقه بندی و پایدارسازی در تونل سازی بر اساس سیستم RMR ، طبقه بندی و پایدارسازی در تونل سازی بر اساس سیستم Q ، رفتار سنجی محیط تونل با استفاده از ابزار دقیق ، ابزارهای اندازه گیری در فاز رفتارسنجی در محیط تونل ، تفسیر اندازه گیری ، پایدار سازی محیط تونل ، کنترل تونل سازی ، کنترل همگرایی در تونل سازی به وسیله سنگ دوزهای تزریقی ، روش های پایدارسازی و بهسازی تونل در مناطق گوه دار ، گزینه های طبیعت زمین در طراحی پروژه های تونلی ، روش های تونل سازی بر اساس مشخص شدن نوع محیط تونل سازی ، کتاب انواع روش های طبقه بندی مهندسی سنگ و پایدارسازی در تونل سازی ، محسن هدایتی فر ، نشر جهاد دانشگاهی .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر