سنجش از دور برای مدیران GIS ، درویش صفت

کد شناسه :17718
سنجش از دور برای مدیران GIS  ، درویش صفت

کتاب سنجش از دور برای مدیران GIS ، استن آرونف ، علی اصغر درویش صفت ، مهتاب پیرباوقار ، منیژه رجب پور رحمتی ، جغرافیا ، کتاب پرهام ، سنجش از دور و GIS ، تاریخچه مختصر سنجش از دور برای مشاهده زمین ، مبانی سنجش از دور ، ویژگی های تصاویر سنجش از دور ، سنجنده های فریمی دوربین های عکاسی رقومی و ویدیوبرداری ، اسکنرهای خطی ، سنجنده های ماهواره ای عمل کننده در طول موج های مرئی و مادون قرمز ، سنجنده های فعال رادار و لیدار ، سونار ، تفسیر چشمی تصاویر هوایی ، تجزیه و تحلیل رقومی ، کاربردهای سنجش از دور ، سنجش از دور و سازماندهی ، کتاب سنجش از دور برای مدیران GIS ، استن آرونف ، علی اصغر درویش صفت ، مهتاب پیرباوقار ، منیژه رجب پور رحمتی .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر