مهارت های مطالعاتی برای دانشجویان جغرافیا

کد شناسه :6237
مهارت های مطالعاتی برای دانشجویان جغرافیا

مهارت های مطالعاتی برای دانشجویان جغرافیا (راهنمای عملی ) تألیف : پولین نایل ترجمه : محمدرضا رضوانی ، بهروز قرنی آرانی - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : مهارت های مهارت های مطالعاتی در جغرافیا را کجا می توان یافت ؟ 2 : مهارت های بازتاب ، مرور و ارزشیابی ، ارزش افزایی تحصیلات شما 3 : بیشینه سازی وقت آزاد 4 : منابع کتابخانه ای و الکترونیکی 5 : مطالعه موثر 6 : یادداشت برداری موثر 7 : اندیشیدن 8 : بنای استدلال 9 : گوش دادن 10 : ارائه شفاهی 11 : مباحثه 12 : مهارت های کارامد تحقیق 13 : پژوهش و نویسندگی گروهی : تفریح در کنار کارایی 14 : اعلام مراجع و سایر منابع 15 : تدوین گزارش های علمی 16 : نقد کتاب 17 : چکیده ها و خلاصه های اجرایی 18 : پایان نامه ها 19 : مهارت های بازبینی 20 : امتحانات 21 : کلاس های میدانی و کارهای میدانی 22 : ارائه اطلاعات جغرافیایی : طرح واره های میدانی ، نقشه های ساده ، طرح واره های ساده ، جداول و نمودارها ، صفحات وب 23 : پوسترها و استندها 24 : مشاغل برای جغرافی دانان 25 : از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پاسخ به سوالاتی که دانشجویان جغرافیا می پرسند 26 : تمرین ، جدول کلمات متقاطع و پاسخ آزمون ها 27 : کتابشناسی مختصر مهارت های مطالعاتی - مهارتهای مطالعاتی برای دانشجویان جغرافیا (راهنمای عملی ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر