تولید اجتماعی فضای شهری ، ترکمه

کد شناسه :17747
تولید اجتماعی فضای شهری ، ترکمه

کتاب تولید اجتماعی فضای شهری ، مارک گاتدینر ، آیدین ترکمه ، جامعه شناسی شهری ، کتاب پرهام ، درآمد ، بوم شناسی شهری اقتصاد و جغرافیا تحلیل فضایی در گذار ، اقتصاد سیاسی مارکسی ، پارادایم های سیال بحث درباره نظریه فضا ، فراسوی افتصاد سیاسی مارکسی فرمول سه تایی و تحلیل فضا ، ساختار و عاملیت در تولید فضا ، بازساختاردهی فضای سکونتی ، اجتماع آزادی اختیار و زندگی روزمره ، کتاب تولید اجتماعی فضای شهری ، مارک گاتدینر ، آیدین ترکمه ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر