اعیانی سازی در جای جای جهان ، اعیان سازان و آواره شدگان

کد شناسه :17754

کتاب اعیانی سازی در جای جای جهان اعیان سازان و آواره شدگان ، ژروم کریس ، جودیت ان دی سنا ، آیدین ترکمه ، آرش ترکمه ، جامعه شناسی شهری ، کتاب پرهام ، آمریکا ، اروپا ، خاورمیانه و خاور دور ، اعیان سازی در جای جای جهان اعیان سازان و آواره شدگان ، نشر همشهری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر