سلامت زاغه ها ، از سلول تا خیابان

کد شناسه :17759

کتاب سلامت زاغه ها از سلول تا خیابان ، جیسون کوربورن ، لی رایلی ، علی خالندی ، جامعه شناسی شهری ، کتاب پرهام ، سلامت زاغه ، پژوهش چارچوبی عمل و سیاست گذاری ، از سلول تا خیابان سلامت زاغه در برزیل ، بهبود وضعیت زاعه و سلامت در نایروبی کنیا ، سلامت زاغه در شهرهای هندوستان ، شکاف های دانش و ملاحظات آینده ، کتاب سلامت زاغه ها از سلول تا خیابان ، جیسون کوربورن ، لی رایلی ، علی خالدی ، نشر همشهری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر