کاهش خطرپذیری پدیده فرونشست در شهر تهران ، مجرب

کد شناسه :17779
کاهش خطرپذیری پدیده فرونشست در شهر تهران ، مجرب

کتاب کاهش خطرپذیری پدیده فرونشست در شهر تهران ، مسعود مجرب ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، وضعیت فعلی و آتی فرونشست در دشت تهران ، راهکارهای مواجهه با پدیدیه فرونشست در شهر تهران ، برنامه کاهش خطرپذیری فرونشست ناشی از تغییرات سطح آب زیرزمینی در شهر تهران ، کتاب کاهش خطرپذیری پدیده فرونشست در شهر تهران ، مسعود مجرب ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر