مدیریت روسازی در عصر حاضر

کد شناسه :17781

مدیریت روسازی در عصر حاضر ، رالف هاس ، رونالد هادسون ، لین کاو فالس ، سید محمدحسین دهناد ، صالح شریف تهرانی ، روسازی ، کتاب پرهام ، سیر تکامل مدیریت روسازی ، ملزومات داده ای ، تعیین نیازهای فعلی و آینده و اولویت بندی برنامه های تعمیر و بازسازی ، طراحی سازه و تحلیل اقتصادی سطح پروژه ، پیاده سازی سامانه مدیریت روسازی ، نمونه هایی از سامانه های کاری ، نگاهی به آینده ، کتاب مدیریت روسازی در عصر حاضر ، رالف هاس ، رونالد هادسون ، لین کاو فالس ، سیدمحمدحسین دهناد ، صالح شریف تهرانی ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر